201301.07 0

Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR N={0,1,2,……} kümesinin tüm elemanları doğal sayıdır. Yani, 0(sıfır)dan başlayıp + sonsuza kadar devam eden tam sayılara doğal sayı denilmektedir. Örnek: a-b=18 olmak üzere; a+b en az kaç olur? Çözüm: Öncelikle aşağıya doğal sayılar kümesini tanımlayalım. N={0,1,2,3,…..}  Gördüğümüz gibi en küçük doğal sayımız 0‘dır. O halde biz; b=0 dersek a’yı da en küçük almış…