201301.07 0

Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR N={0,1,2,……} kümesinin tüm elemanları doğal sayıdır. Yani, 0(sıfır)dan başlayıp + sonsuza kadar devam eden tam sayılara doğal sayı denilmektedir. Örnek: a-b=18 olmak üzere; a+b en az kaç olur? Çözüm: Öncelikle aşağıya doğal sayılar kümesini tanımlayalım. N={0,1,2,3,…..}  Gördüğümüz gibi en küçük doğal sayımız 0‘dır. O halde biz; b=0 dersek a’yı da en küçük almış…

201202.14
0
0

Doğal Sayılarda Basamak Kavramı

Herhangi bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak, basamağa göre değerine basamak değeri denir. Örneğin 5674 sayısının binler basamağındaki rakam 5; 5 rakamının basamak değeri 5000 dir. a, b, c birer rakam olmak üzere, ab iki basamaklı sayısını  ab = 10a + b  şeklinde çözümleriz. abc üç basamaklı sayısını abc = 100a + 10b + c…

201201.26
3
0

Temel Kavramlar-Tanımlar

Rakam Kavramı Rakam, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarına denilmektedir. “Rakamları farklı 3 basamaklı bir sayı “ gibi bir söylemle soru sorulduğunda; düşünmemiz gereken temel nokta, sayıyı oluşturan her rakamın birbirinden farklı olmasıdır. Örneğin 112 bu söyleme uymamaktadır. Sayıyı oluşturan üç rakamın her biri birbirinden farklı değildir. 132 ise…