İlköğretim 6. ve 7.sınıf konularından olan “like” “dislike” yapıları, Türkçe’de sevmek ve sevmemek anlamına gelmektedir.

Geniş Zamanda Like / Dislike Yapısı

İngilizce’de geniş zaman, Present Simple Tense’tir. Bu yapıda temel kural fiile “-s” takısının gelip gelmemesinden ibarettir.

Öncelikle “-s” takısını tekrar edelim ki; like / dislike yapısını kullanırken yanlışlık yapmayalım.

Geniş zamanda “-s” takısı belirli öznelerden sonra fiile gelmektedir. Bu özneler ; “He, She” ve ” It “ özneleridir.

“-s” takısı fiillere 3 şekilde gelmektedir:

  • “-s”
  • “-es”
  • “-ies”

!!! Eğer fiil, üç adet sessiz harf ile ya da sesli harf ile bitiyor ise “-es” takısı getirilir.

Örneğin;

go–> goes ,

do–> does,

watch –> watches,

catch –> catches gibi.

!!!  Eğer fiil “-y” harfi ile bitiyorsa; “-y” harfi düşer ve yerine “-ies” eki getirilir.

Örneğin;

fly –> flies,

cry –> cries,

dry –>dries gibi.

!!! Yukarıdaki durumların dışındaki durumlarda ise fiile “-s” takısı getirilir.

Örneğin;

play –> plays,

read –> reads,

drink –> drinks,

like –likes,

dislike –> dislikes gibi.

Şimdi asıl konumuz Like / Dislike ‘a dönelim.

Geniş zamanda sevdiğimiz nesneler ya da aktivitelerde “like” fiilini; sevmediklerimizde ise “dislike” fiilini kullanırız.

Örnek 1:

Dondurmayı severim. –> I like ice-cream.

Dondurmayı sevmem. –> I dislike ice-cream.

Ali dondurmayı sever. –> Ali likes ice-cream.

Ali dondurmayı sevmez.  –> Ali dislikes ice-cream.

Not: yukarıda hem “-s”  takısı almayan I öznesi ile cümle kurduk hem de “-s”  takısı alan He öznesiyle cümle kurduk. Fakat şöyle bir durum var geniş zamanda kullanımı görürken neden like fiilinin olumsuz halini yapmak yerine dislike diyoruz? Çünkü “like” fiilinin olumsuzunu, olumsuz cümle yaparken kullanıyoruz. Fakat “dislike” yapısında fiil zaten olum2suz olduğundan cümle olumsuz yapılmıyor.

Örnek 2:

Elif süt sever fakat çay sevmez. –> Elif likes milk but she dislikes tea.

Not :  2. örnekte aynı cümlede hem “like” fiilini hem de “dislike” fiilini kullandık.

Örnek 3:

Melis kitapları sever. –> Melis likes books.

Melis kitap okumayı sever. –> Melis  likes reading book.

Ali televizyonu sevmez. –> Ali dislikes TV.

Ali televizyon izlemeyi sevmez. –> Ali dislikes watching TV.

Not:  Yukarıdaki örnekte ise nesne ve fiil arasındaki ilişkiyi gözlemliyoruz. Kişi nesneyi sevdiğinde ya da sevemdiğinde örnek 1 ve 2 deki kullanımlara uyarken; eğer ki bir aktiviteyi seviyorsak ya da sevmiyorsak ikinci fiile “-ing” takısı getiririz.


Bir önceki yazımız olan Biyoteknoloji başlıklı makalemizde biyoteknoloji, biyoteknoloji uygulamaları ve biyoteknoloji uygulamalarına örnekler hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *